OKR – Alternativene DU kanskje ikke viste om!

Men er de bedre enn OKR?

Har du også blitt frelst av tanken om at OKR muligens er det eneste systemet for vellykket gjennomføring? Faktumet er at det finnes mange alternativer du kanskje ikke har hørt om en gang!

OKR har blitt pratet om i lange tider. Røttene strekker seg faktisk helt tilbake til femtitallet da Peter Drucker introduserte begrepet «managing by objective». Grunnprinsippet bak OKR er ganske enkel egentlig. O-en står for «objective» og handler om hvilke mål bedriften ønsker å oppnå. KR står for «key results» og handler om hvilke fremgangsmåter man bruker for å oppnå målet. Dette høres veldig enkelt og greit ut, men det er likevel verdt å sjekke ut de andre alternativene fordi det fortsatt er så mange bedrifter som fortsatt bruker dem.  Siden den gang for lenge siden har OKR-systemet blitt integrert i mange bedrifter i verden. Og min egen foreleser Karl Philip Lund skriver om det i sitt innlegg hos Inevo i desember 2019. Der skriver han: «OKR bidrar til å forbedre internkommunikasjonen i selskaper ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle andre i selskapet. OKR erstatter ikke god ledelse og god bedriftskultur, men hvis du har fundamentet på plass så vil OKR løfte bedriften til neste nivå – hver gang.»

Er OKR da det definitive systemet for bedrifter? Er det noen bedre? Eller er alle dårligere enn OKR? Det skal vi gå igjennom i dette innlegget.

Det første alternativet til OKR som jeg skal presentere er KPI.

KPI. Tvillingbroren.

I korte trekk er KPI (Key Performance Indicator) en verdi som måler bedriftens ytelse opp mot organisatoriske hovedmål.

Ifølge Allan Wille, med-grunnlegger av «Klipfolio» så vil en god KPI vise motivasjon til å handle. Og ved å gjøre dette kan man stille spørsmål som «Hva er oppgaven?» «Hvordan måler man det?». Første spørsmål er et noglunde enkelt svar. Det er det bedriften baserer seg på. Selger man filmplakater er oppgaven å selge filmplakater. Neste er å svare på hvordan man måler. Og svaret på det er mer eller mindre definert i om oppgaven er definert nok. Er den definert nok vil det være målbart. Da gjenstår det å se om den målbare verdien (KPI-en) vil være nok til å motivere en handling. Og da vil man ha en vellykket KPI.

Hovedforskjellen her er at dette er ikke et system som OKR. OKR bygges rundt hele bedriften, men KPI er en verdi man bruker for å måle hvor effektivt en bedrift når sine mål. OKR måler ikke hvor effektivt en bedrift når sine mål, den måler hvordan en bedrift skal nå sine mål. Begge systemene tar nok det andre systemets målingsfaktor til betraktning, men at de velger å vektlegge systemet annerledes. KPI er også det største rivaliserende systemet til OKR basert på det faktumet at de er så like som de er men at de fortsatt legger fokuset sitt på forskjellige punkter.

Det neste alternativet er KRA.

KRA. Lillebroren.

KRA står for «Key Result Areas». Og dette systemet setter søkelyset sitt på mindre lister over forskjellige mål som skal veilede individet i bedriften til å gjøre jobben riktig. I KRA-systemet kan man se effektive løsninger for mindre bedrifter. Eller i forskjellige avdelinger hos større bedrifter. Hovedfokuset ligger i den individuelle arbeideren slik at hvert individ får kartlagt nøyaktig hva de skal gjøre, derfor vil dette være en effektiv system-løsning for nye bedrifter med få ansatte som har mye jobb foran seg. Målet med KRA er det samme som OKR, å maksimere effektiviteten. OKR fokuserer derimot på hvordan bedriften i sin helhet vil kunne nå målene sine. Det kan bli vanskelig for en bedrift som bruker KRA-systemet er å måle hele denne ytelsen dersom det blir for mange individer og for få muligheter til å måle. Derfor vil det være smartere i en større bedrift å istedenfor å bruke OKR i bedriftens helhet, og eventuelt benytte seg av KRA i avdelinger eller mindre sektorer.

Det siste alternativet er MBO.

MBO. Diplomatisk søskenbarn.

Hele tanken bak MBO er å kunne tilfredsstille sjefer og ansatte sammen mens de oppnår bedriftens mål på best mulige måter. Denne ble utviklet av samme personen som utviklet OKR. Dette kan på en måte se ut som en avtale som en fagforening ville stått bak for å få frem den beste avtalen til de ansatte. Dette systemet setter også stort fokus på klare og tydelige retningslinjer for alle roller i bedriften. MBO fokuserer på 5 steg som må tas av bedriften som er nødt til å følges for å få et vellykket system.

 1. Første steg handler om å kunne fastsette et mål, eller å gå over tidligere mål for å justere eventuelle mangler/feil
 2. Andre steg handler om å introdusere det nye målet for de ansatte. Akronymet SMART (Specific, measurable, acceptable, realistic, time-bound) ble brukt av Drucker da han den gang presenterte systemet for første gang.
 3. Tredje steg handler om å sette de ansatte i definerte roller slik at de ansatte vet hva de skal gjøre.
 4. Fjerde steg handler om å overvåke arbeidsprosessene for å se om ting går som det skal eller om det går galt.
 5. Femte steg handler om å evaluere å potensielt belønne de ansatte og eventuelt gå over ting som gikk galt for å kunne gjennomføre en vellykket arbeidsøkt senere.

Til ettertanke er de forskjellige systemene veldig like, men med ulike fokuspunkter. OKR er tilsynelatende den smarteste løsningen. Vi ser mange store bedrifter som Netflix, Spotify, Amazon, Twitter og LinkedIn bruker OKR.

Syns du OKR er det definitive gjennomføringssystemet?

Kildehenvisning:

Karl Phlip Lunds innføring i OKR-systemet: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Allan Willes innføringsvideo i KPI-systemet: https://www.youtube.com/watch?v=HJNHT_1aUao

Informasjon om KRA: https://www.smartsheet.com/content/key-result-areas

Informasjon om MBO: https://www.investopedia.com/terms/m/management-by-objectives.asp

1 tanke angående “OKR – Alternativene DU kanskje ikke viste om!

 1. Kim

  Hei Ole!

  Spennende lesing! Dette var et engasjerende innlegg. Du setter en personlig vri på innlegget ditt med den engasjerende måten du skriver på – det liker jeg! Bonus til deg for god overskrift og kreative underoverskrifter 🙂

  Tips fra meg:
  – Hyperlinking! Dette ser jeg du har fått kommentarer på tidligere. Dette burde du altså gjøre. Henvis til kilder i løpende tekst. Gjerne videoen du også refererte til i slutten av innlegget.
  – Ikke glem bilder! Det ser jeg du også har fått kommentarer om
  – Avslutning. Ikke glem avslutningen heller. Siden du har gått gjennom så mange temaer, så er det hensiktsmessig å oppsummere de viktigste punktene i en avslutning
  – Forsiktig med påstander! Jeg refererer til at du skriver at «OKR er tilsynelatende den smarteste løsningen». Alt du skriver skal forankres i kilder, inkludert slike påstander.

  Pirk:
  – Faglig språk. Vær noe varsom med den engasjerende skrivingen slik at du ikke ender opp med å skrive for muntlig. Det kommer ikke frem slik i dette innlegget, men vær obs 🙂

  Godt jobbet! Jeg gleder meg til å lese mer 🙂

  Svare

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *